logo
Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: Pauliny, ul. Kasztanowa 4, 86-022 Dobrcz; Telefon: (52) 376 42 20; FAX: (52) 376 42 20
Dzisiaj jest: 23 września 2018r.

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zapraszamy do udziału w konferencji oraz uroczystej Gali Pszczelarz Roku

Promocja oraz upowszechnianie i podnoszenie poziomu wiedzy na temat pszczelarstwa podczas konferencji branżowej oraz ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku

Zapraszamy pszczelarzy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką pszczelarstwa do udziału w IV ogólnopolskiej edycji konkursu Pszczelarz Roku oraz odbywającej się wraz z nim ogólnopolskiej konferencji pt. „Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, organizowanych przez Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Zaproszenie skierowane jest do pszczelarzy z całej Polski

Dla uczestników przewidziane są 3 prelekcje o tematyce pszczelarskiej oraz udział w uroczystej Gali Pszczelarz Roku podczas której zostaną wręczone nagrody dla najlepszych pszczelarzy 2017 roku, którzy zgłosili swój udział w konkursie.

Konferencja pozwoli poszerzyć wiedzę i kompetencje z zakresu unijnych i krajowych środków wsparcia pszczelarstwa w Polsce. Można będzie zdobyć również cenne informacje nt. korzyści jakie niesie współpraca pszczelarzy z rolnikami oraz roli pszczoły w zachowaniu bioróżnorodności gatunkowej roślin. Uczestnicy konferencji zapoznają się również z możliwości wykorzystania środków PROW dla prowadzenia działalności pszczelarskiej. Podczas uroczystej gali „Pszczelarz Roku” uczestnicy będą mogli poznać najlepszych pszczelarzy wyłonionych przez kapitułę konkursową i wymienić się z nimi doświadczenia w zakresie prowadzenia pasiek.

Ramowy program wydarzenia:

 

Konferencja „Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

oraz

Podsumowanie IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU 2017

 

Warszawa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala Wzorcowania),

10.05.2018 r. (czwartek)

 

10.00 – 11.00                Rejestracja uczestników

11.00 – 11.05                Uroczyste otwarcie konferencji, przywitanie Zaproszonych gości

11.05 – 11.30                Wystąpienia patronów i organizatorów Konferencji i Konkursu:

Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Patron honorowy

Andrzej Romaniuk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – Patron honorowy

prof. dr hab. Wiesław Bielawski – JM Rektor SGGW – Patron konferencji

Waldemar Kudła – Prezydent PZP – Partner Konkursu

Piotr Mrówka – Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych -  Partner Konkursu

Piotr Skorupa – Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich POLANKA - Partner Konkursu

Joanna Pawłowska-Tyszko – Prezes Fundacji Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Organizator Konferencji i Konkursu PSZCZELARZ ROKU

11.30 – 11.35                Otwarcie części referatowej konferencji

Prowadzący: dr hab. Beata Madras-Majewska, dr Sławomir Jarka

11.35 – 11.50                dr hab. Zbigniew Kołtowski, Zakład Pszczelnictwa w Puławach – Pszczelarstwo a rolnictwo - czy można pogodzić środowiska, korzyści ze współpracy

11.50 – 12.05                dr hab. Bożena Denisov, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Ekologia zapylania a bioróżnorodność

12.05 – 12.25                Przerwa kawowa

12.25 – 12.40                Witold Strobel, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Wsparcie rynku produktów pszczelich

12.40 – 13.00                Wystąpienia sponsorów

13.00 – 13.30                Dyskusja i zamknięcie konferencji

13.30 – 14.00                Przerwa

14.00 – 15.00                Konkurs PSZCZELARZ ROKU 2017 - Ogłoszenie wyników IV edycji Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom

15.00 – 15.05                Oficjalne zamkniecie IV edycji Konkursu PSZCZELARZ ROKU

15.05 – 16.00                Obiad

Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatnie:

  • wyżywienie;
  • materiały konferencyjne oraz ulotki.

Zaproszenia osób wysyłane są imiennie do wszystkich uczestników konkursu.

Dla osób, które chcą wziąć udział w wydarzeniu zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod numerem 602 458 344 lub 604 988 818 lub e-mail pszczelarzroku@feeirow.pl. szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.feeirow.pl

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.