logo
Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: Pauliny, ul. Kasztanowa 4, 86-022 Dobrcz; Telefon: (52) 376 42 20; FAX: (52) 376 42 20
Dzisiaj jest: 24 marca 2019r.

Dziedzictwo kulturowe

Dworek w Paulinach

Założenie folwarczne usytuowane jest przy drodze dojazdowej prowadzącej z Dobrcza do Paulin (dalej droga nieurządzona prowadzi do wsi Linowiec).
Założenie składa się z zespołu pałacowego z parkiem przydworskim, podwórza gospodarczego z budynkami gospodarczymi i inwentarskimi oraz kolonii mieszkaniowej. Pałac oraz prawie wszystkie budynki gospodarcze i budynek mieszkalny (czworak) pochodzą z okresu gdy właścicielem majątku był F. Groschke.

Pałac wybudowany w 1880 r, otoczony z obu stron niskim murem kamiennym. Nie istnieje brama wjazdowa.

Bezpośrednio w sąsiedztwie dworu położony jest park przydworski o pow. 2,17 ha, zajmujący teren za dworem, obecnie z powodu wieloletniego niepielęgnowania jest bardzo zaniedbany. Zatarte są ślady dawnej kompozycji, park przecinają liczne wydeptane ścieżki. Na skraju parku znajduje się malowniczy stawek z wyspą porośniętą starymi okazami topoli, osiki i brzozy brodawkowej. Park posiada bogaty i stary rodzimy drzewostan. Najliczniej występują tu następujące rodzaje drzew: buki, lipy dęby, brzozy, klony, topole. Najcenniejsze okazy to cisy - pomniki przyrody grupa 15 ok. 100-letnich buków, dąb szypułkowy i lipa drobnolistna. Występują też krzewy: śnieguliczka, robinia akacjowa, bez lilak, bez czarny i leszczyna. W parku zatarte są ślady osi widokowych i kompozycyjnych. Park od strony północnej sąsiaduje z podwórzem gospodarczym, od strony południowej i wschodniej z polami uprawnymi.

Nie zachował się dawny układ funkcjonalny podwórza. W jego obrębie znajduje się obecnie: obora, 2 stodoły, magazyn zbożowy. Są to jedyne zachowane budynki wchodzące w skład dawnego zespołu folwarcznego.

Kolonia mieszkaniowa pierwotnie znajdowała się po przeciwnej stronie drogi z Dobrcza. Obecnie zachowany jest tylko jeden budynek mieszkalny pochodzący z 1830 r. Pozostałe budynki mieszkalne wybudowane zostały po roku 1945.

Między pałacem a terenem podwórza gospodarczego znajduje się budynek dawnej wozowni obecnie pełniący funkcję garażu i budynek gospodarczy pełniący także funkcję mieszkalną.

W pałacu do 1993 roku mieściły się biura administracyjne. Po 1993 roku nowymi właścicielami pałacu została rodzina Kaźmierczaków.

fot. Michalina Durałek

Galeria zdjęć: