logo
Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: Pauliny, ul. Kasztanowa 4, 86-022 Dobrcz; Telefon: (52) 376 42 20; FAX: (52) 376 42 20
Dzisiaj jest: 24 marca 2019r.

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU
III ogólnopolska konferencja naukowa
Szanse i wyzwania pszczelarstwa w Polsce
Ogólnopolski Konkursu
PSZCZELARZ ROKU
III edycja

23 marca 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się III Konferencja Naukowa pt. „Szanse i wyzwania pszczelarstwa w Polsce", połączona z ogłoszeniem wyników III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „PSZCZELARZ ROKU". Konferencji, organizowanej przez Fundację FEEIROW we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, patronował JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka oraz Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW dr hab. Jarosław Gołębiewski.
W konferencji udział brali przede wszystkim pszczelarze oraz przedstawiciele środowiska naukowego związanego z pszczelnictwem. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problem związany z ginięciem pszczół oraz w tym kontekście na potrzebę przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego – podstawowego siedliska pszczół. Minister podkreślił, że konferencja ma służyć lepszemu zrozumieniu przez społeczeństwo wzajemnych relacji i zależności pomiędzy pszczołami a środowiskiem.
Prelegentami konferencji byli przedstawiciele środowiska naukowego w tym: dr hab. Paweł Chorbiński z UP we Wrocławiu, dr hab. Krzysztof Olszewski z UP w Lublinie, dr hab. Beata Madras-Majewska z SGGW w Warszawie oraz dr inż. Janusz Majewski z SGGW w Warszawie. W wygłoszonych referatach oraz dyskusji pojawiły się propozycje odnośnie konsolidacji środowiska pszczelarskiego zwłaszcza w zakresie opracowania koncepcji wspierania pasiek pod katem zapylania roślin owadopylnych oraz poszukiwania skutecznych narzędzi systemowych godzących interesy różnych środowisk, co stanowi istotne wyzwanie oraz szansę dla rozwoju pszczelarstwa w Polsce.
Po zakończeniu konferencji ogłoszono wyniki III edycji ogólnopolskiego konkursu „PSZCZELARZ ROKU", który Fundacja organizowała we współpartnerstwie z Polskim Związkiem Pszczelarskim, Stowarzyszeniem Pszczelarzy Zawodowych, Stowarzyszeniem Pszczelarzy Polskich POLANKA pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Andrzeja Romaniuka. Przebieg prac Kapituły Konkursu oraz zwycięzców III edycji przedstawił Marek Szczygielski – przewodniczący Kapituły. W ogłoszeniu wyników III edycji Konkursu udział wzięła Pani Podsekretarz Stanu MRiRW Ewa Lech oraz reprezentująca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - Andrzeja Romaniuka – Pni Dorota Krzyżanowska.
Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci czterech kategorii konkursowych okolicznościowe grawertony, puchary Prezesa PZP i nagrody rzeczowe, ufundowane m. in. przez Prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich POLANKA. Zdobywca Grand Prix Konkursu otrzymał „Statuetkę Pszczelarza". W imieniu organizatorów nagrody wręczali Patroni Honorowi oraz Partnerzy Konkursu.
Realizacja III edycji możliwa była dzięki pomocy i wsparciu sponsorów i partnerów Konkursu:
Polski Związek Pszczelarski, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych, Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich POLANKA, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Agencja Rynku Rolnego, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Bayer Sp. z o.o., Biowet Puławy Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń, Apivital, Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich - Zakład Pszczelnictwa IO, Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o., Jotun Polska Sp. z o.o., Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Pasieka Kujawska Apicom, Adamek – Produkcja i sprzedaż odzieży pszczelarskiej i roboczej, Firma Pszczelarska BARTEK Jerzy Skiba, Produkcja Uli Piotr Tumidajewicz.

Wydawnictwo Okolicznościowe (pdf)

Laureaci III edycji Konkursu

Laureaci Grand Prix III edycji Konkursu PSZCZELARZ ROKU 2016:
Irena, Albert i Maciej Radwan, Anna Pogacz

Kategoria: miód pszczeli odmianowy
Michał Słomiński (woj. kujawsko - pomorskie) – I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2016
Józef Jakubiec (woj. śląskie) – wyróżnienie
Szymański Emil Mariusz (woj. dolnośląskie) – wyróżnienie

Kategoria: miód pszczeli wielokwiatowy
Agnieszka Teresa i Paweł Kamińscy (woj. lubuskie) - I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2016
Adam Nowicki (woj. łódzkie) - wyróżnienie
Roman Stachyra (woj. mazowieckie)– wyróżnienie

Kategoria: miód pszczeli spadziowy
Irena, Albert i Maciej Radwan, Anna Pogacz (woj. małopolskie) - I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2016
Zbigniew Durajczyk (woj. mazowieckie) - wyróżnienie
Grzegorz Jasina (woj. lubelskie) - wyróżnienie

Kategoria: miód sekcyjny
Zbigniew Durajczyk (woj. mazowieckie) - I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2016

Poniżej zamieszczamy listę finalistów III edycji Konkursu:

Marek Bożek
Kozy, woj. śląskie
zgłoszony przez Koło Pszczelarzy w Kozach

Kazimierz Czechowski
Wałbrzych, woj. dolnośląskie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarz Polskich „POLANKA"

Zbigniew Durajczyk
Cieciszew, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „POLANKA"

Józef Jakubiec
Bielsko-Biała, woj. śląskie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych

Adam Jakubowski
Mrozy, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Rejonowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Siedlcach

Mieczysław Janik
Pszczela Wola, woj. lubelskie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarz Zawodowych

Grzegorz Jasina
Lublin, woj. lubelskie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „POLANKA"

Agnieszka Teresa i Paweł Kamińscy
Gostkowice, woj. lubuskie
zgłoszeni przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim

Henryk Kłak
Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie
zgłoszony przez Rejonowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oławie

Stanisław Kuźniar
Wola Mała, woj. podkarpackie
zgłoszony przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie

Konrad Ładnowski
Celinów, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej

Krzysztof Małecki
Chodecz, woj. kujawsko-pomorskie
zgłoszony przez Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko -Dobrzyńskiej
we Włocławku, Koło Pszczelarzy w Chodczu

Ireneusz Milewski
Wrocław, woj. dolnośląskie
zgłoszony przez Koło Pszczelarzy Wrocław-Krzyki „PASIEKA"

Monika Morgulec i Mirosław Wróblewski
Śmiłowo, woj. wielkopolskie
zgłoszeni przez Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Łukasz Murawski
Wola Wacławowska, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Adam Nowicki
Janów, woj. łódzkie
zgłoszony przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach

Tomasz Pastuszko
Nowy Franciszków, woj. lubelskie
zgłoszony przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sadowników Pszczelarzy
„Pszczele Sady"

Irena, Albert i Maciej Radwan, Anna Pogacz
Zabłędza, woj. małopolskie
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Pszczelarz Zawodowych

Michał Słomiński
Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie
zgłoszony przez Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy

Roman Stachyra
Żuromin, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych

Emil Mariusz Szymański
Bielawa Dolna, woj. dolnośląskie
zgłoszony przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Paweł Szymański
Jakubów, woj. mazowieckie
zgłoszony przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej

Ryszard Szymczuch
Mąchocice Kapitulne, woj. świętokrzyskie
zgłoszony przez Świętokrzyski Związek Pszczelarzy w Kielcach

Zdzisław Walicki i Tadeusz Netczuk
Wrocław, woj. dolnośląskie
zgłoszeni przez Koło Pszczelarzy Wrocław-Krzyki „PASIEKA"

Maciej Warcholak
Książnice, woj. podkarpackie
zgłoszony przez Powiatowe Koło Pszczelarzy w Mielcu

Jan Wiewiórka
Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
zgłoszony przez Polski Związek Pszczelarski

Krzysztof Zych
Grojec, woj. małopolskie
zgłoszony przez Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Organizator:
Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Partnerzy Konkursu:
Polski Związek Pszczelarski
Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych
Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich POLANKA

Współorganizator Konferencji:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Patronat Honorowy:
Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Andrzej Romaniuk - Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno –Spożywczych

Patronat Konferencji:
prof. dr hab. Wiesław Bielawski - JM Rektor SGGW
prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW
dr hab. Jarosław Gołębiewski - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW

Sponsorzy i partnerzy

Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa,

Bayer Sp. z o.o
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

Biowet Puławy Sp. z o.o.
ul. Arciucha 2, 24-100 Puławy

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń
Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice

Apivital
Pl. Powstanców Sl. 16-18, 53-314 Wrocław

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich
Zakład Pszczelnictwa IO
ul. Kazimierska 2, 24-100 Puławy

Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o.
Mickiewicza 35, 60-837 Poznań

Jotun Polska Sp. z o.o.
ul. Magnacka 15, 80-180 Kowale

Bank Polskiej Spółdzielczości SA
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

Pasieka Kujawska Apicom
Kaliska 128, 87-840 Lubień Kujawski

Adamek – Produkcja i sprzedaż odzieży pszczelarskiej i roboczej
ul. Pasieczna 1, 34-322 Gilowice k/ Żywca

Firma Pszczelarska BARTEK Jerzy Skiba
Pasieki 2, 22-600 Tomaszów Lubelski

Produkcja Uli Piotr Tumidajewicz
Załawie 68/1, 38-340 Biecz